Huisreglement Minority Events

 

 • Legitimatie verplicht.
 • Minimumleeftijd 18 jaar, tenzij anders vermeld.
 • Doorverkopen van tickets is verboden. Wanneer het vermoeden bestaat dat hier misbruik van gemaakt wordt, kunnen tickets mogelijk zonder kennisgeving en/of restitutie geannuleerd en geblokkeerd worden. Toegang is enkel gegarandeerd bij aanschaf van een ticket via erkende (voor)verkoopadressen.
 • Minority Events / FT Productions voert een zero-tolerance-beleid op het gebied van (soft) drugs, wapens, agressie, bedreiging, samenscholing, ongewenste intimiteiten, discriminatie, racisme en dronkenschap.
 • Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement gefouilleerd worden. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden.
 • Indien hiertoe aanleiding is, behoudt de organisatie het recht om kopieën te maken van het legitimatiebewijs. Deze worden uitsluitend gebruikt als borg en na afloop vernietigd.
 • Kleding: vrijwel alles mag, mits er geen racistische uitingen op staan. Voetbal (club)kleding en motorjacks zijn verboden. Bezoekers die dit verbod negeren kunnen de toegang geweigerd worden.
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur (kleine digitale- of wegwerpcamera’s mits in een gesloten verpakking zijn wel toegestaan), (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, glaswerk, blik, spuitbussen, vuurwerk, zonnebrand, paraplu’s, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Een selfie stick is niet toegestaan.
 • Het is ten strengste verboden om te roken in tenten of anderszins overkapte ruimtes op de evenementen. Het overtreden van deze regel kan leiden tot boetes en mogelijke verwijdering van het evenemententerrein.
 • Medicijnen zijn toegestaan op vertoon van een doktersbriefje of een medisch paspoort. Indien medicatie gekoeld bewaard dient te worden kan de bezoeker terecht bij de EHBO post. Rolstoelen en krukken zijn altijd toegestaan. Raadpleeg de organisatie of het terrein hiervoor geschikt is.
 • Zwemmen is in verband met de veiligheid van de bezoekers te allen tijde verboden. Het betreden van het water kan leiden tot verwijdering van het terrein.
 • De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement.
 • Het is niet toegestaan het evenement te verlaten en wederom te betreden. In- en uitlopen is dus niet mogelijk.
 • Het is niet toegestaan om zonder expliciete schriftelijke goedkeuring van de organisatie evenementen, goede doelen, organisaties of merken te promoten op het festivalterrein of in de direct nabije omgeving, op wat voor wijze dan ook.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. het personeel en de beveiliging.
 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. Hieronder vallen ook de parkeerterreinen welke door de organisatie zijn aangewezen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor het verlies van goederen op het terrein of in kluisjes.
 • De programmering/line-up van de evenementen zijn onder voorbehoud. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele afzeggingen van artiesten door ziekte/overmacht of wijzigingen door andere factoren. De bezoeker heeft hierdoor op geen enkele wijze aanspraak op een vergoeding of compensatie.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven met het betreden van het evenement toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren voor commerciële doeleinden.
 • Persoonlijke gegevens (zoals e-mail adres of fysiek adres) kunnen gebruikt worden om promotionele acties en nieuwsbrieven toe te sturen. Met het kopen van een kaartje ga je hiermee akkoord. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven op dergelijke mailings. Deze mailings kunnen afkomstig zijn van andere evenementen – je e-mail adres zal echter nooit gedeeld worden met externe organisaties voor marketingdoeleinden.
 • Parkeer uitsluitend op de aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
 • Munten zijn alleen te gebruiken tijdens de openingstijden van het desbetreffende evenement en niet inwisselbaar voor geld.
 • Het is verboden eigendommen van de organisatie of het evenement van het terrein te verwijderen.
 • Het is verboden (plastic) glazen of consumpties mee naar buiten te nemen.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie/ locatie.

 

 Volg ons op

 

© 2019 Minority Events